پیوندها

سایت رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت

صنایع کوچک

خصوصی سازی• مشاورین ما :

 

در امور اداری، صنعتی، عمرانی

 

09123138853

09357735250

 

شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی امید البرز
( اشتهارد 2 )

شهرک صنعتی کوثر

 

شهرک صنعتی اشتهارد

 مراحل واگذاری زمین

 

مراحل واگذاری زمین به متقاضیان احداث واحد صنعتی و مدارک مورد نیاز به قرار زیر میباشد

الف: ارائه مدارک جهت تشکیل پرونده شامل:

*  مراجعه به سازمان صنایع و معادن استان البرز

 
* ارائه معرفی نامه از سازمان صنایع و معادن استان البرز جهت اخذ زمین

 
* در مورد اشخاص حقوقی ارائه فتوکپی اساسنامه، فتوکپی روزنامه رسمی با آخرین تغییرات، فتوکپی واصل شناسنامه کلیه صاحبان امضاء و در مورد اشخاص حقیقی فقط فتوکپی واصل شناسنامه صاحبان امضا.ب: انتخاب زمین:

*  متقاضی می تواند از حداقل سه گزینه زمین مختلف بازدید به عمل آورده و یکی را انتخاب نماید.این گزینه ها بابررسی های لازم در خصوص متراژ درخواستی نوع تولید و رعایت مسائل زیست محیطی مشخص خواهند شد.* زمین انتخاب شده توسط متقاضی به مدت هفت روز در حالت رزرو باقیمانده و چنانچه طی این مدت متقاضی اقدام به واریز وجه و پی گیری ننماید زمین مورد نظر به سایر متقاضیان واگذار خواهد گردید.

 

*  متقاضیان می توانند جهت اطلاع از و ضعیت زمین های واگذار شده و مرغوبیت آنها به ویترین نصب شده در دفتر شهرک مراجعه نمایند.

 

ج: پرداخت وجه :

*  پس از تصویب قطعه ،دریافت هزینه های بهره برداری از زمین و اعیانی و تاسیسات  از طریق امور واگذاری و خدمات انجام می پذیرد.* در کلیه شهرکها 30% از کل مبلغ به صورت نقد و 70% باقیمانده به صورت اقساط 30 ماهه در قالب 10 قسط سه ماهه دریافت می گردد.


* مبلغ نقدی در وجه حساب سیبا بانک ملی شماره 2175686009005 شعبه  شهرداری مهر شهرکرج کد 2648به نام شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز واریز می گردد.


* سفته ها نیز به تاریخ دهم هر ماه می باشد و متقاضی می بایست از درج هر تاریخ دیگر خودداری نماید.(سفته ها به قیمت مصوب بانک مرکزی در قسمت امور مالی شهرک موجود می باشد)


* شرکت از پذیرش سفته های ریز و متعدد معذور می باشد و می بایست برای هر قست یک سفته ارائه گردد.
 

* سفته ها حتی المکان تایپ شده و در غیر اینصورت کاملا خوانا نوشته شوند.

 

* نام متعهد کامل ، مطابق شناسنامه ودر مورد اشخاص حقوقی مطابق مشخصات ثبتی در سفته ها درج شود.

 

* ظهر سفته باید توسط فرد دیگرکه دارای حساب جاری بوده و بانک مربوطه هم آن را گواهی امضاء نموده باشد ضمانت گردد.درغیر اینصورت متقاضی می بایست معادل هر سفته یک برگ چک در سررسیدهای تعیین شده برای تضمین وصول سفته ها ارائه نماید.

 

* متقاضی محترم  می بایست هرگونه تغییر مکان جغرافیایی محل سکونت خود را سریعا به صورت کتبی به دفتر به دفتر شهرک صنعتی جهت درج در پرونده و دفترچه قرارداد اعلام نموده و رسید اخذ نمایند.


د: چگونگی تخصیص زمین و تحویل :

* پس از تکمیل اسناد لازم و اخذ تاییدیه از واحد مالی مبنی بر صحت مدارک و اسناد مالی دریافت شده،متقاضی می تواند برای تحویل زمین به واحد واگذاری مراجعه نماید.


ه: نحوه پرداخت اقساط :

* متقاضیان محترم می بایست قبل از تاریخ سررسیدسفته ها که عموما دهم هر ماه می باشد نسبت به حواله وجه آن ها طبق فرم بانکی مخصوص شرکت شهرکهای صنعتی البرز با درج مشخصات کامل و قید شماره تخصیصی بانک برای آن سفته اقدام نمایندیا تا تاریخ مذکور با ارائه چک بانکی رمزدار قابل وصول در حساب سیبا به شماره 2175686009005به نام این شرکت به بادجه بانک ملی شعبه شهرداری مهرشهر کرج مراجعه و نسبت به پرداخت وجه و دریافت لاشه سفته مورد نظر اقدام نمایند.


* توجه فرماییدعدم پرداخت بدهیها در موعد مقررموجب واخواست سفته ها شده و مشمول جرائم متعلقه خواهد شد.مجموع هزینه های واخواست،هزینه های مابه التفاوت،هزینه دادرسی و اقدامات حقوقی و سهمی از هزینه های اداری از اینگونه متقاضیان دریافت خواهد شد.


شرایط واگذاری واحدهای تجاری

* ارائه درخواست به شرکت شهرک های صنعتی استان البرز

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، محفوظ می باشد . مشاوره تلفنی: 09123138853