پیوندها

سایت رهبری
پایگاه اطلاع رسانی دولت

صنایع کوچک

خصوصی سازی• مشاورین ما :

 

در امور اداری، صنعتی، عمرانی

 

09123138853

09357735250

 

شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی امید البرز
( اشتهارد 2 )

شهرک صنعتی کوثر

 

شهرک صنعتی اشتهارد

انجام مراحل پاياني موصوبات سفرهاي استاني رياست جمهوري دراستان البرز
 نشست وپي گيري مصوبات سفرهاي رئيس جمهور دراستان البرز باحضور دكتر صيدايي ،معاون برنامه ريزي استاندار البرز،فرماندار وبرخي از مديران شهركهاي صنعتي استان تهران در شهرك صنعتي نظرآباد برگزار شد.دراين نشست ، توسعه شهركهاي صنعتي موجود در استان البزمورد توجه ويژه قرار گرفت ومقرر شد مباحث مربوط به كمبود آب ،ايجادتصفيه خانه صنعتي واحداث راه دسترسي مناسب از طريق ارگانهاي ذيربط استان به صورت ويژه پي گيري شود.مهندس سلطاني معاونت برنامه ريزي وامور اقتصادي شركت شهركهاي صنعتي استان تهران درارئه اين نشست به موارد مطرح شده در سفرهاي استاني رياست جمهور به اين استان اشاره كرد واظهار داشت: از مصوبت سفر هاي رياست جمهوري به اين استان خارج شدن شهر صنعتي نجم آباداز شعاع 120 كيلومتري ، مطالعات وامكان سنجي در خصوص توسعه شهرك صنعتي اشتهارد ،ساماندهي نقاط پرتراكم صنعتي دراستان ،طراحي واجراي مدول سوم تصفيه خانه شهرك صنعتي اشتهارد، صدور مجوز ايجادصنايع هايتك به بخش خصوصي ومطالعه وايجادشهرك صنعتي طالقان است كه شركت شهركهاي صنعتي تهران با جديت تمام اين مصوبات را به مراحل پاياني خود نزديك كرده است.با توجه به حضور شهركهاي صنعتي بخش خصوصي در اين استان ، پيشنهاد تشكيل يك گروه مشترك از مديران شهركهاي صنعتي دولتي و خصوصي براي بررسي مسائل و مشكلات موجود توسط مدير شهرك صنعتي نظرآباد مطرح شد كه مورد موافقت قرار گرفت .به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان تهران در ادامه اين نشست آغاز به كار مراحل زيرساخت شهركهاي صنعتي نجم آباد و شور بلاغ در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد بررسي طرح معافيت مالياتي و محدوديت صدور مجوز در شعاع 120 كيلومتري نيز از طريق مقام هاي استان مطرح شود.در پايان اين نشست از ميهمانان از چند واحد توليدي و صنعتي مستقر در اين شهرك بازديد به عمل آوردند.


کلمات کليدي : انجام مراحل پاياني موصوبات سفرهاي استاني رياست جمهوري دراستان البرز

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت، محفوظ می باشد . مشاوره تلفنی: 09123138853